top of page

(ציוני עזרא (יעקב

נולד בכרכוך בשנת 1930.
בעיראק היה בעל השכלה תיכונית.
ריכז את סניף כרכוך בתנועת החלוץ, היה חבר בזרוע ההגנה, בביתו היה הסליק הראשי של הסניף.
אכסן עולים בביתו, עזר בהברחת המדריכים דרך כרכוך במשבר בשנת 1949.
ניהל את הכספים במבצע עזרא ונחמיה, בבגדאד.
בשנת 1951 עלה ארצה במסגרת מבצע עזרא ונחמיה.
למד ראיית חשבון, ועסק בתור עצמאי במקצוע זה.

(ציוני עזרא (יעקב
bottom of page