top of page

(צלח נעים (דוד

נולד בעיר מוצול בשנת 1925.
היה מדריך בסניף טבריה (מוצול).
עלה בשנת 1951 במבצע עזרא ונחמיה.
רכש השכלה תיכונית בעיראק, והוראה והשתלמות בחקלאות בארץ.

בנוסף היה בעלים ומנהל של חנות מכולת.

(צלח נעים (דוד
bottom of page