top of page

(צ'צ'ק אורי (יהושע

נולד בבגדאד בשנת 1921.
בוגר סמינר ה', הדריך קבוצות מבוגרים.
בשנת 1947 עלה דרך המדבר וירדן.
הצטרף לקבוץ בית הערבה ולאחר מכן לקבוץ שדה נחום.
שרת בפלמ"ח ובצה"ל.

עם כיבוש העיר אשקלון הצטרף לממשל הצבאי.
בין השנים 1955 - 1967 היה סגן ראש עיריית אשקלון.

בין השנים 1968 - 1984 עמד בראש ועדה קרואה לעירית עזה.
נפטר בשנת 1990.

(צ'צ'ק אורי (יהושע
bottom of page