top of page

(צ'צ'ק שלמה (זבולון

נולד בבגדאד בשנת 1923.
מראשוני המצטרפים לזרוע ההגנה, בה הדריך והיה מפקד אזור.
בביתו החזיק סליק נשק.
לפני עליתו ארצה עבד בתור מהנדס אזרחי בפיקוח על הכבישים בעיריית בגדאד.
בשנת 1948 עלה בדרכון מזויף.
בצה"ל מילא תפקיד של מהנדס אחזקה בחיל האוויר ולאחר מכן שימש סגן מהנדס מחוז ב"מ.ע.צ", במשך 20 שנה עד פרישתו לגמלאות.

נפטר בשנת 2002.

(צ'צ'ק שלמה (זבולון
bottom of page