top of page

(שאול (דלל) קלריס (כרמלית

נולדה בבגדאד בשנת 1931.
בוגרת תיכון, הדריכה קבוצות בתנועת החלוץ.
הצטרפה לזרוע ההגנה כמדריכת עזרה ראשונה.
בשנת 1951 עלתה ארצה.
עבדה בדואר בינלאומי.
עברה להתגורר באנגליה.

(שאול (דלל) קלריס (כרמלית
bottom of page