(שבתאי נעים (בן ברוך

נולד בבגדאד בשנת 1926.
בשנת 1948 נעצר באשמת ציונות ונידון לשנת מאסר.
בשנת 1951 עלה במסגרת שלילת הנתינות.

(שבתאי נעים (בן ברוך