top of page

(שבת אליהו (אליעזר

נולד בבצרה בשנת 1922.
בעיראק היה בעל השכלה תיכונית ועבד בבנק.
סיים סמינר מדריכים כשהיה חייל בצבא עיראק, הסתובב בין הערים וחילק חוברות וספרי הדרכה.

(שבת אליהו (אליעזר
bottom of page