top of page

(שהרבאני יצחק (ראובן

נולד בבגדאד בשנת 1932.
בוגר סמינר יא'. הדריך קבוצות נוער.
בזרוע ההגנה היה סליקאי, בביתו החזיק סליק נשק גדול.
עסק ברישום עולים בבית כנסת מאיר טוויג במסגרת מבצע עזרא ונחמיה.
בשנת 1951 עלה ארצה.
בוגר אוניברסיטת בר-אילן בהיסטוריה של עם ישראל ותנ"ך.
היה סגן מנהל בית ספר ועסק בהוראה באולפן עולים.

(שהרבאני יצחק (ראובן
bottom of page