top of page

(שמואל אליהו (יואב

נולד בסלימניה בשנת 1930.
הצטרף לתנועת החלוץ, עבר השתלמות בשני סמינרים שהתקיימו בארביל ובמוצול.
הדריך קבוצות מבוגרים, אירח בביתו עולים מסניפים אחרים שברחו מהגבול דרך חלבצ'ה שבגבול פרס.
בשנת 1950 עלה במסגרת מבצע עזרא ונחמיה.
בארץ עבד בשרות המדינה עד יציאתו לגמלאות.

(שמואל אליהו (יואב
bottom of page