top of page

(ששון יצחק (חיואי יקותיאל

נולד בבגדאד בשנת 1928.
סיים סמינר ג', הדריך נוער, ריכז את ועדת הסניפים וועדת המערכת.

היה חבר בועדת הארגון, במזכירות הארצית, ובזרוע ההגנה בה היה גם מפקד גזרה.
אכסן עולים בביתו.
בשנת 1947 עלה במבצע מיקלברג במטוס.
סיים תואר ראשון בכלכלה, ועבד כמבקר פנים ברשת עמל.
היה חבר הוועד הפועל של ההסתדרות, וציר בקונגרס הציוני.

(ששון יצחק (חיואי יקותיאל
bottom of page