top of page

('פרג' רעיה (רעיה ב

נולדה בשנת 1935.
הייתה מדריכה בתנועה בסניף תל-אביב (בגדאד).
עלתה לארץ בשנת 1950 דרך פרס.
השכלתה תיכונית חלקית.

('פרג' רעיה (רעיה ב
bottom of page