top of page

נהרדעא מס' 17, אפריל 1996

במרכז החוברת עומד הכנס השלישי לתיעוד מורשת יהדות בבל וכן מחקר על הקהילה היהודית בדורות האחרונים. כן ניתן למצוא תיעוד על הכנת תערוכת "ההנהגה" ועל פתיחת תערוכת "על נהרות בבל". בנוסף ניתן לקרוא על זכרונות מעמארה, על קמעות מבבל, ועל פעילויות של המרכז בתחום המחקר, האוצרות וההדרכה.

על דף מלבני נראית כריכה צבעונית, בכותרת כתוב: הגדה של פסח, לשון ו(שרח ערבי). במרכז הכריכה כתובה המילה "הא" מאוכלסת בתוך מגן דוד. את המגן-דוד מקיפים שני עיגולים: בעיגול החיצוני כתוב: אנא בכח גדולת ימינך וכו' בראשי תיבות, כאשר כל אות היא ראשי תיבות של המילה. בעיגול הפנימי כתוב: אנא מזרעא דיוסף צדיקא קאתינא דלא שלטא בצית בשכמלו. עיטורים בדגמים צמחיים וגיאומטריים מקשטים את המקומות הריקים בדף.
כריכה של הגדה של פסח (עברית וערבית), עיראק, המאה התשע עשרה

נהרדעא 17 עברית
.pdf
הורידו את PDF • 22.68MB

Comments


bottom of page