top of page

נהרדעא מס' 18, נובמבר 1996

במרכז הגיליון עומד הכנס הבינלאומי של בתי הספר, שהפגיש בין הבוגרים והעלה זכרונות רבים, נתח גדול הוקדש גם לתיעוד של יהודי בבל בדורות האחרונים, בתחומי החינוך והמחתרת. לצד זאת הופנה זרקור לאמנות הרקמה של יהודי בבל, לתערוכת "סוכות כמנהג יהודי בבל", לסקירת פעילות מכון המחקר, ועוד.

בקטע מתוך איזאר מבד בצבע בהיר, רקומה ילדה קטנה המשקה עציץ עם פרחים באמצעות מזלף.
איזאר (גלימת עטיפה לאישה), פרט, בגדאד, 1930 לערך

נהרדעא 18 עברית
.pdf
Download PDF • 15.69MB


bottom of page