top of page

שלמה הלל ז"ל 1923 - 2021ממייסדי מרכז מורשת יהדות בבל.

הלך מאיתנו אדם שכל חייו היו קודש לעמו ולמדינתו. חי בצנעה ולא אהב פרסום. ביתו היה מדהים בפשטותו אך נאה ומזמין לאורחיו.

שלמה הלל נולד בבגדאד בשנת 1923 ועלה ארצה בשנת 1934, למד בגימנסיה הרצלייה והיה ממייסדי קבוצת הצופים א' שהקימה את קיבוץ מעגן מיכאל.

הלל היה פעיל מרכזי בארגון העלייה הבלתי לגאלית מעיראק לארץ ישראל. ראוי לציון במקוריות ובתעוזתו במבצע מייקלברג שהוא יזם ואירגן ושבמסגרתו הוטסו בחשאי יהודים משדה התעופה של בגדד למנחת מאולתר ביבניאל שבגליל בשנת 1947, תוך עקיפת המצור שהטילו האנגלים על עליית יהודים לארץ ישראל. ובהמשך היה האיש שאירגן את העלייה ההמונית של יהודי עיראק במבצע עזרא ונחמיה בשנים 1950-1951.

הלל גם היה שותף להקמת מכון איילון – מפעל הנשק הסודי הגדול של ההגנה ליד רחובות.

לאחר פעילותו בשליחות מחתרתית בעיראק ובמדינות ערב אחרות, עבר לפעילות ציבורית. הלל נבחר בשנת 1953 לכנסת השנייה מטעם מפא"י ואחריה נבחר לכנסות נוספות. ב- 1959 עזב את הכנסת והצטרף לשירות החוץ. היה מפורצי הדרך לקשרי ישראל-אפריקה וכהן שגריר בכמה מדינות וחבר משלחת ישראל לאו"ם. בשנת 1969 מונה לשר בממשלת גולדה מאיר ואחריה בממשלת יצחק רבין. בשנת 1984 נבחר לעמוד בראש הכנסת האחת עשרה.

עד ימיו האחרונים המשיך שלמה הלל לשרת את עמו ומדינתו במגוון תפקידים.

יהי זכרו ברוך!

Comments


bottom of page