top of page

חצר הבית היהודי (חוש)

הבאר עגולה ומדופנת בלבנים אדומות.
הבאר בחצר הבית היהודי המסורתי במוזאון יהדות בבל

בלב המוזאון שוחזרה חצר בית יהודי מסורתי בגדאדי. חצר זו, שנבנתה במרכזו של הבית, היתה פתוחה לשמיים ומוקפת חדרים. ממנה ניתן היה להיכנס לסלון הקיץ (טראר) ולמטבח. החצר שימשה להתכנסות של בני משפחה וחברים והיוותה את המקור העיקרי לחדירת אור ולאוורור.


bottom of page